Reface-Laitlift: השיטה הייחודית להצערת הפנים של פולינה לייטר
+972-522-905354

שיטת Reface-Laitlift ← תיקון פנים פעיל

 
תיקון פעיל מורכב מ- 3 פעולות מתקנות:

Reface-Laitlift-mio
Reface-Laitlift-vibro
Reface-Laitlift-bet

תיקון פעיל Reface-Laitlift-mio
השפעת Reface-Laitlift-Mio מכוונת לא רק לשריר עצמו, אלא למעטפת השריר – החיתולית (פאציה). כתוצאה מכך ההשפעה מקיפה יותר ונמשכת זמן רב יותר. היא מורגשת לאורך השריר כולו ואף בקבוצת שרירים. התיקון נוגע גם לעצמות, שמיקומן קובע את טונוס השרירים והרצועות המחוברים אליהן. בנוסף להשפעה ישירה על מעטפות השריר, מתרחש בעקיפין תיקון של חסימות בכלי דם המזינים את רקמות הראש, מה שתורם לשיפור החילוף הבין-תאי. השיטה מסייעת, החל מהטיפול הראשון, לאזן את מערכות השרירים והחיתוליות, וכן את העצמות, לקבלת תוצאות נראות לעין.

תיקון פעיל Reface-Laitlift-vibro
שיטת Reface-Laitlift-Vibro, או תיקון ויברו-ביומכאני, היא בעלת השפעה ניכרת על השרירים, הגורמת לכיווץ סיבי השריר ולשינוי בעצם תאי השריר. הפעלת המכשיר עפ"י השיטה הייחודית לאורך סיבי השריר מדמה רטט טבעי של השריר ומגבירה אותו. בכך מתגבר תפקוד הנימים הרזרביים, אליהם מוזרמות כמויות נוספות של דם, ולכן – של חמצן, משתפרת גמישות השרירים והרצועות. התיקון הוויברו-ביומכאני, המהווה, למעשה, מכשיר כושר עבור שרירי הפנים, משקם את טונוס השריר, הן במקרים של היפר-טונוס (עווית), והן במקרים של היפו-טונוס (מתיחה) של השריר.

תיקון פעיל Reface-Laitlift-bet
עפ"י תורת ההזדקנות הגוף, הסיבה העיקרית להזדקנות היא הפרות בהומאוסטזיס, או קביעות הסביבה הפנימית של הגוף.
מטרת השיטה Reface-Laitlift-Bet היא לתקן את ההומאוסטזיס ולהשיבו לממדיו התקינים. בשיטה זו משתמשים במנות זעירות של חשמל מיקרו-גלווני (מכשיר) וחשמל סטטי (מקלות עיסוי).

שני הסוגים הללו של חשמל במנות זעירה חודרים אל תוך הגוף, מייצבים ומנרמלים את הפוטנציאל הביו-חשמלי של כל הרקמות הרכות. השפעת המנות הזעירות הללוה הנה עדינה ביותר ומתאימה לגוף האדם.

בשיטת ה-Reface-Laitlift-Bet נעשה שימוש בטכניקות, במכשיר ובמקלות עיסוי המוגנים בפטנטים הרשומים על שמו של ד"ר רומן קראייב (Dr. Roman Karaev, M.D., Ph.D., רוסיה, מוסקבה).